Tvorba článků

Na základě vašich podkladů vypracuji texty na požadované téma, obohatím vaše weby o poutavé příspěvky, zpracuji prezentaci vašich produktů nebo vytvořím poutavé popisky produktů.

Mám zkušenost jak s obecnými texty, tak i texty zaměřenými na technické obory, zpracování návodů apod.

Při tvorbě textů kladu důraz na gramatickou a stylistickou správnost, zachování konzistentní terminologie, dodržení typografických zásad (podle ČSN 01 6910), používání jazyka zaměřeného na cílovou skupinu, čtivost a jedinečnost.

Články vytvořím na základě dodaných klíčových slov, webových materiálů a dalších specifických požadavků. Mohu zajistit také publikování těchto článků na partnerských webech.

Ceník textů: 250,- Kč za normostranu (1 800 znaků)

Zakázky přijímám na e-mailové adrese info@cesketexty.cz.

Objednávku můžete zadat také prostřednictvím kontaktního formuláře:


    Psaním se živím od roku 2006, kdy jsem začal působit jako překladatel při lokalizaci softwarových projektů. Dále jsem pracoval na pozicích korektora a projektového manažera a postupně jsem se začal více zaměřovat na odborné technické překlady. Kromě toho jsem se podílel na tvorbě webových stránek a prezentací.

    V dnešním světě za mnoho podnikatelů „prodává“ přímo internet. Ideálním způsobem přivedení návštěvníků na webovou prezentaci vašich produktů jsou vyhledávače, struktura a obsah textu tedy musí mít formu, která umožní dosažení výhodných pozic při vyhledávání. Text, který je správně optimalizován pro vyhledávače, může snadno získávat velké množství návštěvníků zcela automaticky bez nutnosti vynakládání dalších nákladů na propagaci.

    Hlavní snahou při optimalizaci webu je dosáhnout co nejlepších pozic ve výsledcích vyhledávání pomocí fulltextových vyhledávačů, neboť většina uživatelů při hledání klikne s vyšší pravděpodobností na přední pozice výsledků vyhledávání. Relevantní a dobře strukturovaný text obsahující rozumnou hustotu klíčových slov pak může být jedním z faktorů ovlivňujících vaši propagaci na webu.